Сайтът е преместен на mpes.government.bg. Там ще можете да получите цялата необходима информация, свързана с дейността на Министерството на младежта и спорта.